Dự án tiêu biểu
Dự án Vina Yến Thủ Thừa
KDC DC-TM-DV Hoa Thương
Khu DC cao cấp Thuận Hưng - Bình Điền
Công ty thành viên