Tham khảo ý kiến website


1. Nhận xét của bạn về website này ?

Xấu
đẹp
Bình thường
Rất đẹp

2. Bạn biết đến Hưng Thuận qua các thông tin nào:

Các hoạt động xã hội
Báo chí
Các phương tiện truyền thông
Công cụ tìm kiếm

3. Thông tin về dự án của Hưng Thuận trên website theo bạn đánh giá là:

Rất ít
Khá ít và không đầy đủ
Tạm đủ
Đáp ứng đủ nhu cầu tìm kiếm thông tin