Thành lập từ năm 1982 với chức năng ban đầu chỉ là thu mua sản xuất, chế biến nông lâm thủy hải sản và thu mua xuất khẩu lương thực, Hợp tác xã Tiền Phong ngày ấy đã luôn đồng hành với sự phát triển và nhu cầu đất nước; để đến năm 1992, khi Việt Nam chính thức có Luật Doanh Nghiệp, thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Hưng được ra đời. Từ đó, Thuận Hưng từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực đầu tư khác nhau: xây dựng công trình giao thông, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư phát triển bất động sản...

 

      Đến nay, nhằm tạo dựng một sức mạnh tổng lực từ sự kết hợp để nâng cao khả năng hòa nhập vào nền kinh tế chung của khu vực và thế giới, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định tái cấu trúc công ty vào tháng 8/2011, với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hưng Thuận.

 

       Bằng kinh nghiệm đầu tư và kinh doanh của mình, bằng các mối liên hệ với các đối tác lớn, cộng thêm những phân tích và quyết định có tính chiến lược, Tập đoàn Hưng Thuận luôn sẵn sàng chia sẻ cơ hội với các doanh nghiệp có cùng tâm huyết làm giàu cho công ty và đất nước. Sau 30 năm phát triển, Tập đoàn Hưng Thuận - nay đã có 22 công ty thành viên và hơn 13 công ty liên kết - vẫn luôn trọn vẹn trong quan điểm kết hợp để tạo nên sức mạnh, sức mạnh để cùng phát triển!

 

        Với Hưng Thuận, "Kết nối tầm nhìn, Phát triển tương lai."

 

 

@ HƯNG THUẬN GROUP