TẦM NHÌN

 

     Trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa lĩnh vực nhưng tập trung vào bất động sản, tài chính, công nghiệp, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng.

 

 

 

 

 

SỨ MỆNH

   

     Cùng phát triển với các doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho đối tác và khách hàng, đặt thành công của đối tác và khách hàng lên làm mục tiêu tiên quyết. Kết nối doanh nghiệp, tạo sức mạnh tổng thể, cùng thực hiện chiến lược phát triển quốc gia, làm giàu cho đất nước và doanh nghiệp.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

       Uy tín – Kinh nghiệm – Chia sẻ – Đồng hành

      

       Uy tín: Mang lại niềm tin, sự an tâm cho cổ đông, đối tác và khách hàng trong mọi giao dịch và cam kết.

       Kinh nghiệm: Mang đến cho doanh nghiệp những thông tin, phân tích và quyết định chuẩn xác nhất, đảm bảo hiệu quả kinh tế khi hợp tác kinh doanh.

      Chia sẻ: Chia sẻ cơ hội với đối tác và khách hàng, thực hiện đúng mục tiêu kết hợp cùng phát triển.

      Đồng hành: Cùng phát triển với doanh nghiệp, cùng phát triển với đất nước – Là thái độ trách nhiệm với cộng đồng trong mọi hoàn cảnh.

 

 

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 

       Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, chia sẻ những phân tích kinh tế và quyết định chiến lược, từ đó đồng hành và chia sẻ cơ hội với các doanh nghiệp. Kết hợp sức mạnh tổng hợp các doanh nghiệp với định hướng phát triển quốc gia, tạo sự cộng hưởng giữa nội lực và ngoại cảnh để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

 

 

 @ HƯNG THUẬN GROUP