Quảng cáo
Tuyển dụng

Nguồn lực là cốt lõi của sự phát triển:

Chúng tôi tin tưởng đội ngũ nhân sự là nhân tố cốt lõi trong chiến lượt phát triển bền vững. Vì vậy, tập đoàn Hưng Thuận luôn chú trọng trong việc phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và tạo môi trường làm việc tốt nhất đội ngũ nhân viên của mình. Chúng tôi luôn tìm kiếm và chào đón những thành viên mới tài năng và chuyên nghiệp mong muốn phát triển vượt bậc.

Môi trường làm việc:

Chúng tôi luôn đảm bảo tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, công bằng, hòa đồng và mang tính kỷ luật cao để đạt được các mục tiêu đề ra. Nếu bạn muốn thử thách bản thân từ những cơ hội đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản và bạn là người năng động, sáng tạo, tham vọng, luôn yêu cầu học hỏi, chúng tôi muốn được chia sẻ về những cơ hội nghề nghiệp cùng với các bạn.

Cơ hội phát triển đa dạng:

Đội ngũ nhân sự sẽ được tham gia chính sách phát triển nhân sự lâu dài, có rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến và tự khẳng định mình với chiến lượt phát triển dài hạn tại tập đoàn Hưng Thuận. Chính sách lương thưởng và chế độ phúc lợi hấp dẫn cũng là một trong những đặc điểm thu hút nhân tài từ chúng tôi.