Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Vina Yến

Số 57, Đường Số 12, KDC Himlam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.

Văn phòng đại diện

Số 57, Đường Số 12, KDC Himlam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM.

Tel: 02822005357 - 0938548182 Fax: 0938548182