Chính sách bảo mật thanh toán

https://www.yensaokhangminh.com/ luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình thanh toán. Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Cá nhân hay tổ chức có hành vi can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Tất cả thông tin giao dịch đều được bảo mật trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán online trên website https://www.yensaokhangminh.com/ được cung cấp bởi đối tác cổng thanh toán VNPAY đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán trực tiếp của https://www.yensaokhangminh.com/ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán.

Ngoài ra, https://www.yensaokhangminh.com/ còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn cho các thông tin thanh toán của khách hàng.

2. Quy định bảo mật thanh toán của website

Chính sách giao dịch thanh toán bằng hình thức thanh toán thông qua https://vnpay.vn/ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán VNPAY bao gồm:

  • Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL. Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin bạn cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.
  • Hệ thống thanh toán đáp ứng chuẩn bảo mật thông tin của PCI Security Standards Council.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.
  • Chính sách bảo vệ thông tin giao dịch trong thanh toán của https://www.yensaokhangminh.com/ áp dụng với bạn.
  • https://www.yensaokhangminh.com/ cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để bạn có thể sử dụng cho các lần thanh toán sau trên website https://www.yensaokhangminh.com/ với nguyên tắc https://www.yensaokhangminh.com/ chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được đối tác cổng thanh toán mã hóa. Vì vậy:

              + Đối với khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, vui lòng liên hệ với đối tác Cổng thanh toán để được giải quyết.

              + Đối với khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin thẻ thanh toán của bạn không lưu trên hệ thống của https://www.yensaokhangminh.com/ mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên Đối tác cổng thanh toán.

  • Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức Https – Hyper Text Transfer Protocol Secure (giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật).

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ và các điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ cho Yến sào khang minh thông qua: