Hỏi đáp

Câu hỏi

Món này như thế nào ?

Câu trả lời

Câu hỏi

Món này có ngon không ?

Câu trả lời

Ngon lắm

administrator